Dodany: 2012-02-13 13:40:00
images/monety 2.jpg1ec61.jpg Koszty to ścigające nas wszędzie ceny. Poza tym koszty to z punktu widzenia księgowości bo z tej dziedziny wywodzi się to pojęcie są nakładami poniesionymi na pokrycie produkcji lub osiągnięcia celu. Papiery wartościowe są rodzajem inwestycji w aktywa finansowe.

Dodany: 2012-02-13 13:38:01
images/kasa5.JPG66a66.JPGOpłacalność to inaczej pytanie o zysk, korzyść rentowność. W języku finansowym opłacalne jest wszystko co rentowne i  ile rentowność jest wyższa od inflacji. Inwestowanie ma wiele twarzy dla każdego znajdzie się coś.

Dodany: 2012-02-13 13:35:30
images/450px-Purple_exclamation_mark.svg.png7dbd8.pngCzym jest certyfikacja? To potwierdzenie oficjalne przyznanie jakiegoś faktu ważnego i wiążącego. Często certyfikaty wydaje się po konferencjach czy spotkaniach lub kursach ukończonych sukcesem.

Dodany: 2012-02-13 13:33:43
images/450px-Orange_exclamation_mark.svg.png8e1b8.pngListy to korespondencja, wiadomość która ktoś do nas napisał. To sposób komunikacji gdy zawodzi internet, kiedyś był popularny obecnie listy wysyła się  w celach czysto formalnych, służbowych.

Dodany: 2012-02-13 13:31:52
images/450px-Green_exclamation_mark.svg.png26061.pngPapiery wartościowe to szeroka kategoria aktywów finansowych. Obligacje są jednym z aktywów finansowych, to papiery dłużne. Oznaczają one zobowiązanie emitenta obligacji do zapłaty pożyczonej mu sumy prze nabywcę obligacji za określony czas po uzgodnionej cenie wraz z odsetkami zwanymi kuponem.