Dodany: 2011-10-26 12:28:54
images/135px-Write.svg.png052f0.png Prowadzenie biznesu bez umiejętności poruszania się w arkanach polskiego prawa może doprowadzić do wielu przykrych sytuacji. W konsekwencji nieprzestrzegania prawa przedsiębiorca może stać się stroną w postępowaniu karnym skarbowym jak też odpowiadać za przewinienia względem zakładu ubezpieczeń społecznych.