Dodany: 2012-02-13 13:35:30
images/450px-Purple_exclamation_mark.svg.png7dbd8.pngCzym jest certyfikacja? To potwierdzenie oficjalne przyznanie jakiegoś faktu ważnego i wiążącego. Często certyfikaty wydaje się po konferencjach czy spotkaniach lub kursach ukończonych sukcesem.

Dodany: 2012-02-13 13:33:43
images/450px-Orange_exclamation_mark.svg.png8e1b8.pngListy to korespondencja, wiadomość która ktoś do nas napisał. To sposób komunikacji gdy zawodzi internet, kiedyś był popularny obecnie listy wysyła się  w celach czysto formalnych, służbowych.

Dodany: 2012-02-13 13:31:52
images/450px-Green_exclamation_mark.svg.png26061.pngPapiery wartościowe to szeroka kategoria aktywów finansowych. obligacje są jednym z aktywów finansowych, to papiery dłużne. Oznaczają one zobowiązanie emitenta obligacji do zapłaty pożyczonej mu sumy prze nabywcę obligacji za określony czas po uzgodnionej cenie wraz z odsetkami zwanymi kuponem.

Dodany: 2012-02-13 13:29:15
images/450px-Blue_exclamation_mark.svg.png27620.pngPapiery wartościowe mają kilka rodzajów. Jednym z nich są akcje. Akcje są bardzo ryzykownym instrumentem o sporej dozie możliwości zarobkowych. Akcja to udział, część, prawo do spółki każdy posiadacz akcji(akcjonariusz) jest właścicielem spółki w takim stopniu  w jakim jego stosunek akcji ma się do pozostałych akcji.

Dodany: 2012-02-13 13:27:14
images/pieniadze 2.jpg7516a.jpgPapiery to potoczna nazwa dokumentów. Papiery mogą przedstawiać pewną ściśle określoną wartość jak np. papiery wartościowe. Papiery wartościowe to akcje, instrumenty pochodne, certyfikaty depozytowe, obligacje.