Dodany: 2012-02-13 13:53:21
images/kasa.jpg92a10.jpgPapiery wartościowe to instrument inwestycyjny będący aktywem finansowym. Pozwala on zarabiać pieniądze na różnicach cen pomiędzy tymi instrumentami. Zarabianie na różnicach cen  nie jest jedynym sposobem zarabiania na akcjach, można korzystać z dywidendy. Dywidenda to udział w zyskach spółki.

Dodany: 2012-02-13 13:41:47
images/kasa6.jpg7e179.jpgKupowanie to zwyczajna transakcja handlowa. Do jej dokonania nie potrzeba wiele poza wiekiem określającym zdolność do czynności prawnych i pieniędzmi. Istnieją znacznie bardziej skomplikowane i trudniejsze do rozpatrzenia transakcje kupna, do takich należy kupowanie papierów wartościowych.

Dodany: 2012-02-13 13:40:00
images/monety 2.jpg1ec61.jpg Koszty to ścigające nas wszędzie ceny. Poza tym koszty to z punktu widzenia księgowości bo z tej dziedziny wywodzi się to pojęcie są nakładami poniesionymi na pokrycie produkcji lub osiągnięcia celu. Papiery wartościowe są rodzajem inwestycji w aktywa finansowe.

Dodany: 2012-02-13 13:38:01
images/kasa5.JPG66a66.JPGOpłacalność to inaczej pytanie o zysk, korzyść rentowność. W języku finansowym opłacalne jest wszystko co rentowne i  ile rentowność jest wyższa od inflacji. Inwestowanie ma wiele twarzy dla każdego znajdzie się coś.